Vi afholder i år generalforsamling sammen med sommerafslutningen, lørdag d. 19 juni og ikke 20 juni som oprindeligt udmeldt.

Hvor generalforsamlingen normalt kombineres med klubmesterskaber i lyn vil den i år blive afholdt inden vores sommerafslutning uden lynturnering på dagen, vi starter derfor også først generalforsamlingen kl. 13:00, generalforsamlingen varer i omkring 2 timer, hvorefter sommerafslutningen vil starte, lynturneringen vil blive afholdt en gang efter sommerferien som et særskilt arrangement.

Til sommerafslutningen vil der blive afholdt aktiviteter ca. mellem 15 og 17 hvorefter der være bestilt pizza, man skal derfor tilmelde sig sommerafslutningen så vi kan sikre os at der er mad nok. Det koster ikke noget at deltage i sommerafslutningen, og både A og B-medlemmer er velkomne sammen med eventuelt nærfamilien, der kunne tænke sig at komme med. Der vil efter maden være fri leg, med forskellige spil og andre aktiviteter som man ønsker.

Tilmeldingen skal ske til Mads på tlf. 40270756, senest d. 16 juni. Det er muligt enten kun at komme og være med til generalforsamlingen eller kun at være med til sommerafslutningen.


På vegne af bestyrelsen
Mvh Kaare