1. Valg af dirigent

 • John blev valgt uden nogen indvendinger

 

 1. Formandens beretning

 • Lægges ind separat

 

 1. Delberetning fra skoleskak

 • Lægges også ind separat

 

 1. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab, og formueforhold.

 • Det reviderede regnskab blev fremlagt og godkendt uden nogen indvendinger, der blev desuden set klubbens formueforhold og et budget for det kommende år blev debatteret.

 

 1. Behandling af indkomne forslag

 • Nye vedtægter

  • Disse vedtægter blev gennemgået og rettet til hvor der var stavefejl eller andre fejl og mangler. Disse nye vedtægter der derefter blev vedtaget kan ses på klubbens hjemmeside under vedtægter hvor de gerne burde blive opdateret hurtigst muligt.

 

 1. Fastsættelse af kontingent.

 • Der blev vedtaget at juniorer betaler 200 kr. for skoleskak plus 100 kr. per år for at gå til aftenskak.

 • Seniorernes kontingent er urørt ved 500 kr. per halvår.

 • Bestyrelsen fik mandat til på næstkommende bestyrelsesmøde at afgøre om klubbens bestyrelsesmedlemmer betaler halvt kontingent.

 

 1. Valg af minimum 4 bestyrelsesmedlemmer

 • Jess var på valg og genopstillede ikke.

 • Kaare var på valg og blev genvalgt.

 • Mads var desuden også på valg og blev ligeledes genvalgt.

 • Philip blev desuden valgt ind i bestyrelsen.

 

 1. Valg af 1 revisor

 • Henrik lund genopstillede som revisor og blev genvalgt.

 1. Eventuelt

 • Debat om klubben hjælper med tilskud til DM i Svendborg, dette blev besluttet at bestyrelsen tager op på næste bestyrelsesmøde.

Februar 2020.

Kontingent til Nr.Åby Junior Skakklub.

Så er der gået et halvt år igen og det er tid til kontingentindbetaling .

Også næste periode er kontingent for spillende seniorer ( over 25 år) 500 kr.

For børn,unge er prisen 200 kr. for halvåret, mens passive medlemmer og pensionister betaler 300 kr./ halvårligt.

Betalingen kan indsættes på reg. 2018 konto 77756511943 eller

mobil pay på 40433113

Indbydelse til Generalforsamling 2020 og Klubmesterskaberne i Lyn

Lørdag d. 22 februar kl. 10, afholdes årets generalforsamling med efterfølgende klubmesterskaberne i lyn.

Det foregår i aulaen, og der vil som altid være mulighed for at få en kop kaffe.

Dagsorden for generalforsamlingen:

 1. Valg af dirigent

 2. Formandens beretning

 3. Delberetning fra skoleskak

 4. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab, og formueforhold.

 5. Behandling af indkomne forslag

 • Nye vedtægter

 1. Fastsættelse af kontingent.

 2. Valg af minimum 4 bestyrelsesmedlemmer

 3. Valg af 1 revisor

 4. Eventuelt

 

Når generalforsamlingen er slut, fortsætter vi med lyn turnering, så kom og vær med til generalforsamlingen også, så du ikke misser turneringen - det går lynhurtigt.

Der vil blive holdt en frokostpause mellem 2 af runderne hvor klubben vil være vært med noget spaghetti og kødsovs.

Vi forventer, at turneringen er færdig ud på eftermiddagen.

Tilmelding er ikke nødvendigt.

Mvh Bestyrelsen for Nørre Aaby Juniorskakklub