Indbydelse til åbne klubmesterskaber i lyn i Nørre Aaby Juniorskakklub

Kære alle vi vil gerne invitere jer til at deltage i dette års klubturnering, der vil blive spillet søndag d. 3 oktober, kl. 10, på Nørre Aaby skole i Aulaen, hvor der normalt spilles.

Indskuddet er på 50 kr, hvor al indskuddet vil blive brugt til præmier, første præmien er dog på mindst 300 kr. Der spilles i en stor Monrad gruppe, hvor der dog vil blive lavet forskellige præmiegrupper efter rating, alt efter deltagerantallet.

Tiden er 3 minutter plus 2 sekunder per træk.

Turneringen vil blive ratet.

Der vil blive spillet mindst 9 runder med mulighed for flere alt efter deltager antallet

Klubben vil desuden være vært med noget frokost, undervejs i turneringen.

Tilmelding sker på den oprettede turnering inde på Dansk Skak Unions hjemmeside:
https://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=26993
senest torsdag d. 30. september, så der vides hvor mange der skal bestilles mad til.

Dagsorden for generalforsamlingen 2021:

 1. Valg af dirigent

 • Henrik lund er valgt enstemmighed.

 1. Valg af referent

 • Kaare Basse er valgt enstemmighed

 

 1. Formandens beretning

 • Den er godkendt og kommer særskilt på hjemmesiden

 1. Delberetning fra skoleskak

 • Der er ikke sket så meget da skoleskakken også har været lukket ned. Der er ingen turneringer der er spillet da de alle har været online, hvilket vi ikke har stødet da det ikke er klubbens ånd at holde turneringer online, uden det sociale.
  Delberetningen der er fremført af Kaare er godkendt.

 1. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab, og formueforhold.

 • Regnskab og Formueforhold er begge fremlagt og godkendt, det blev pointeret at der de sidste år har været et større fald af indtægter gennem kontingent. Regnskabet så ellers fornuftigt ud og klubben er endt med at gå ud af 2020 med et overskud.

 1. Valg til bestyrelsen
  - På valg er:
  John, Lotte og Carsten

  • De har alle tre valgt at genopstille, ingen andre er stillet op til bestyrelsen.

 • De er alle 3 genvalgte

 1. Valg af 1 revisor

 • Henrik Lund genopstiller, og er enstemmigt valgt

 1. Indkomne forslag

 2. Eventuelt

 • Holdskak

  • Bestyrelsen ser på hvad der kan gøres så der måske kan stilles et hold der giver mening eller slet ikke stille hold, da serie 1 ikke giver mening for vores topspillere.

 • Tilmelding til arrangementer, folk opfordres til at blive bedre til at tilmelde sig skriftligt og ikke kun mundtligt.

 • Bestyrelsen undersøge mulighederne i pludseligt opstået arvesag, hvor klubben måske kan arve et ukendt beløb.

 

 • Eventuelt sammenlægning af klubber

  • Grundet få medlemmer af klubben skal der kigges på at gøre træningsaftenerene langt mere atraktive,

  • Bestyrelsens henstilles til at se på hvilke muligheder der er for klubben.

  • Bestyrelsen har en debat om det på de kommende møder.

 

Vi afholder i år generalforsamling sammen med sommerafslutningen, lørdag d. 19 juni og ikke 20 juni som oprindeligt udmeldt.

Hvor generalforsamlingen normalt kombineres med klubmesterskaber i lyn vil den i år blive afholdt inden vores sommerafslutning uden lynturnering på dagen, vi starter derfor også først generalforsamlingen kl. 13:00, generalforsamlingen varer i omkring 2 timer, hvorefter sommerafslutningen vil starte, lynturneringen vil blive afholdt en gang efter sommerferien som et særskilt arrangement.

Til sommerafslutningen vil der blive afholdt aktiviteter ca. mellem 15 og 17 hvorefter der være bestilt pizza, man skal derfor tilmelde sig sommerafslutningen så vi kan sikre os at der er mad nok. Det koster ikke noget at deltage i sommerafslutningen, og både A og B-medlemmer er velkomne sammen med eventuelt nærfamilien, der kunne tænke sig at komme med. Der vil efter maden være fri leg, med forskellige spil og andre aktiviteter som man ønsker.

Tilmeldingen skal ske til Mads på tlf. 40270756, senest d. 16 juni. Det er muligt enten kun at komme og være med til generalforsamlingen eller kun at være med til sommerafslutningen.


På vegne af bestyrelsen
Mvh Kaare

Kære Alle

Nu er det endeligt blevet tid til at vi kan komme i gang med at spille igen, torsdag d. 20 maj spiller vi endnu en gang nede på skolen fra kl. 19:00 til vi ikke gider mere. Myndighederne er kommet med nogle krav til at vi kan åbne igen, og de er som følgende, Man skal have et gyldigt coronapas for at måtte deltage og vi skal bære mundbind når vi ikke er sidder ned.
Dette burde vi meget gerne kunne leve op til og vi glæder os derfor meget til endnu en gang at se jer alle på torsdag, til en start på en noget kort sæson.

Vi er ligeledes i gang med i bestyrelsen at planlægge både generalforsamling og sommerafslutning, som begge kommer til at være d. 20 juni, da vi så når at have flest mulige spilleaftener før vi går på sommerferie, præcis hvordan dagen kommer til at forløbe findes ud af i løbet af denne uge, hvorefter dette bliver meldt ud. Men sæt allerede nu gerne et kryds i kalenderen.

På vegne af bestyrelsen
Mvh Kaare

Flytning af generalforsamling i Nørre Aaby junior skakklub
 
Kære alle
Vi har i bestyrelsen diskuteret hvad hvordan dette års generalforsamling skulle afholdes, ud
fra de pågældende restriktioner.
Vi har derfor valgt at udskyde generalforsamling til det på et tidspunkt er tilladt at møde fysisk
indedøres og have en generalforsamling som vi har haft de forgangne år.
 
Hvornår dette tidspunkt helt præcist er kan vi ikke sige på nuværende tidspunkt, men der vil
blive lagt en invitation op på hjemmesiden og på vores facebookside ca 3 uger før.
 
På vegne af bestyrelsen
 
Kaare