Dagsorden for generalforsamlingen 2021:

 1. Valg af dirigent

 • Henrik lund er valgt enstemmighed.

 1. Valg af referent

 • Kaare Basse er valgt enstemmighed

 

 1. Formandens beretning

 • Den er godkendt og kommer særskilt på hjemmesiden

 1. Delberetning fra skoleskak

 • Der er ikke sket så meget da skoleskakken også har været lukket ned. Der er ingen turneringer der er spillet da de alle har været online, hvilket vi ikke har stødet da det ikke er klubbens ånd at holde turneringer online, uden det sociale.
  Delberetningen der er fremført af Kaare er godkendt.

 1. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab, og formueforhold.

 • Regnskab og Formueforhold er begge fremlagt og godkendt, det blev pointeret at der de sidste år har været et større fald af indtægter gennem kontingent. Regnskabet så ellers fornuftigt ud og klubben er endt med at gå ud af 2020 med et overskud.

 1. Valg til bestyrelsen
  - På valg er:
  John, Lotte og Carsten

  • De har alle tre valgt at genopstille, ingen andre er stillet op til bestyrelsen.

 • De er alle 3 genvalgte

 1. Valg af 1 revisor

 • Henrik Lund genopstiller, og er enstemmigt valgt

 1. Indkomne forslag

 2. Eventuelt

 • Holdskak

  • Bestyrelsen ser på hvad der kan gøres så der måske kan stilles et hold der giver mening eller slet ikke stille hold, da serie 1 ikke giver mening for vores topspillere.

 • Tilmelding til arrangementer, folk opfordres til at blive bedre til at tilmelde sig skriftligt og ikke kun mundtligt.

 • Bestyrelsen undersøge mulighederne i pludseligt opstået arvesag, hvor klubben måske kan arve et ukendt beløb.

 

 • Eventuelt sammenlægning af klubber

  • Grundet få medlemmer af klubben skal der kigges på at gøre træningsaftenerene langt mere atraktive,

  • Bestyrelsens henstilles til at se på hvilke muligheder der er for klubben.

  • Bestyrelsen har en debat om det på de kommende møder.