I den forløbne weekend har Clara Plejngaard Hansen 2.B, Ingrid Marie Bjerre Andersen 4.A og Alma Juhl Guldfeldt deltaget i Danmarksmesterskaberne i skoleskak på Amager Privatskole.

De klarede sig alle superflot idet Clara blev nr. 2 i yngste gruppe, Alma blev nr.3 i næstyngste, hvor Ingrid fik en 5.-plads. Ingrid vandt desuden Fair-play pokalen . som spilleren med den bedste opførsel overfor de andre.

Kære alle hermed er det tid til endnu en sæsons afslutning, det kommer til at foregå lørdag d. 21 maj, fra kl. 14 til ukendt. Der vil være nogle forskellige lege som der plejer, måske med et tvist. Der vil desuden være noget pizza og smørrebrød til aften, i skal derfor tilmelde jer til Mads på tlf. 40270756 senest torsdag d. 19.

Det koster ikke noget at deltage, klubben giver maden og eventuelle præmier der måtte være til legene, og både A og B-medlemmer er velkomne sammen med eventuelt nærfamilien, der kunne tænke sig at komme med. Der vil efter maden være fri leg, med forskellige spil og andre aktiviteter som man ønsker.

På vegne af bestyrelsen
Mvh Kaare

Formandsberetning Nørre Aaby Juniorskakklub 2021-2022

Sommerafslutning + generalforsamling

Da det ikke er nær så længe siden at vi sidste gang havde generalforsamling, håber jeg at kunne gøre det kort i år.

Sidste sæson sluttede af med en kombination af generalforsamling og sommerafslutning, hvor der på trods af Corona var et fint fremmøde, der gjorde at vi trods alt fik nået at se hinanden lidt, på trods af en sæson der havde været præget af nedlukninger og aflyste arrangementer, hvilket også førte til at denne sæson har været kortere end normalt.

Klubmesterskaber i lyn

Vi startede med at have planlagt en klubturnering og en lynturnering, men grundet at vi måske havde været ledt sent ude og Corona ikke helt var færdig med at drille os, endte begge med at blive rykket til et senere tidspunkt på grund af for få tilmeldte der kunne spille på dagen.

Holdskak

Vi kom dog godt i gang med holdturneringen, hvor vi har klaret os noget bedre end forventet, og vi har endnu engang vist at vores klub ikke bare er en lille hyggeklub, men at vi godt kan være med blandt de store drenge med mange medlemmer, og give dem kamp til stregen. Inden sidste runde ligger på en flot andenplads, og en næsten sikkerhed om at komme blandt top tre.

Dette har kunnet lade sig gøre ved at nye gamle kræfter er kommet tilbage, samt at vi generelt bare har vist at uanset på hvilket bræt vi spiller, kan vi præstere.

Klubturnering Lyn og normal spænende til det sidste

Vi startede da også ud med at vælge at aflyse de turneringer vi havde planlagt grundet sygdom og få tilmeldinger, hvilket gjorde at lynturneringen der oprindeligt har været afhold sammen med generalforsamlingen først, blev afholdt noget utraditionelt på en torsdag i december. Hvor det endte i Martins favør efter at flere spillere havde givet point til hinanden, og Martin og Carsten endte i en omkamp om førstepladsen.

Den normale klubturnering, der med lidt kortere varsel end jeg selv ville have ønsket blev stablet på benene, i starten af det nye år hvilket også bød på spænding næsten til det sidste, endnu en gang med Martin i hovedrollen førende med et point gående ind til sidste runde, med hele tre personer med kun et bag ham, han endte dog med at tage en remi i sidste rundt og dermed blive både klubmester i lyn og normal i denne sæson, dog var der en del afbud, så måske det kunne have endt anderledes ellers. Hvor den bedste juniorer fra klubben blev Janik der også var bedste junior i denne sæsons lyn turnering.

Fremtiden

Ud over dette er der ikke sket så meget ud over at vi gør klar til endnu en forhåbentlig god sæson uden Corona. Og som situationen ser ud nu her med holdturneringen bliver det endnu et år i Fynsserien, dog hvor vi forhåbentligt endnu en gang er oppe at lege med de store drenge.

 1. Valg af dirigent

 • Carsten er valgt

Referent

 • Kaare

 

 1. Formandens beretning

 • Den bliver lagt særskilt op på hjemmesiden.

 

 1. Delberetning fra skoleskak

 • Der bliver lagt særligt mærke til at såfremt John ikke længere kan undervise i skoleskak er der ikke anden til at overtage, og skoleskakken må dermed ophøre.

 

 1. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab, og formueforhold.

 • Godkendt på generalforsamlingen

 

 1. Behandling af indkomne forslag

  • Der er ikke modtaget nogle forslag.

 1. Fastsættelse af kontingent.

  • Uændret kontingent

 • Generalforsamlingen vedtager desuden, at den kommende bestyrelse har et øjet fokus opkrævning af kontingent, fra anden halvår 2022.

 1. Valg af minimum 3 bestyrelsesmedlemmer

 • På valg er

  • Philip Sørensen

  • Kaare Basse

  • Mads Hansen

 • Alle er genvalgt.

 1. Valg af 1 revisor

 • Henrik lund modtager genvalg.

  • genvalgt

 1. Eventuelt

  1. Flere hold næste år.

   1. Evt. både fynsserien og 4-mands hold.

  2. Fynsmesterskabet 2023 i Nørre Aaby eventuelt.

  3. Flere arrangementer.

   1. Offentligt arrangement, med kendt skakspiller af en eller anden karakter.

    1. Carlsen effekt

  4. Facebook side

   1. Dette er allerede noget der ses på.

  5. Forældre børn arrangement

 

 

Nr. Åby juniorskak fik en 3. plads i fynsserien i sæson 2021/2022.

Holdskak

Vi må sige det er en godkendt præstation. 

Nr. Åby har været inde i en hård fase. Vi har mistet Martin Lund, Mads Svendsen, Sven Judas og Mikkel Clausen der spillede på de øverste brætter for få år siden. 

Men Martin Jørgensen, Carsten Sørensen, Thomas Christensen og ny ankomne Svetlana Demidova samt stortalenterne Rasmus Wraae og Kaare Veng Basse og den gamle kending Kasper Larsen har gjort det igen! Nr. Åby er på landkortet